Kovo 4, 8, 15 dienomis 8-ų klasių mokiniams vyko profesinio orientavimo klasės valandėlė „Mano vertybių skalė. STEAM profesijų vertybės“.

Valandėlės metu mokiniai patikėję pasaka ir įsivaizdavę, kad sugavo auksinę žuvelę, kuri prašė – „Paleisk mane, ir aš išpildysiu tris tavo norus“, vertindami savo vertybes, užrašė savo norus. Tobulindami gebėjimus save pažinti ir įvardinti svarbiausias gyvenimo vertybes, mokiniai sudarė savo vertybių skalę ir penkias pagrindines vertybes aprašė lentelėje. Analizavo gyvenimo sritis ir vertino jas dešimtbalėje sistemoje. Prisiminė, kokios jiems svarbios asmenybės savybės, kokie patys yra ir kokių savybių norėtų, kad turėtų kiti juos supantys žmonės.

Po to mokiniai pasikartojo, kas yra STEAM, kokios mokslo sritys šiai grupei priklauso. Mokiniai rinko dominančias STEAM profesijas bei aptarė, kokių vertybių gali prireikti norint mokytis šių specialybių. Taip pat nagrinėjo užimtumo tarnybos skaitmeniniuose barometruose pateiktą informaciją apie reikalingiausias profesijas, skaičiavo, kiek iš jų priklauso STEAM grupei.

Susitikimo metu karjeros vadovė Alma Urbienė mokinius supažindino su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir užimtumo tarnybos vykdomu projektu „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“. Paragino mokinius aktyviai jame dalyvauti.

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės  mokyklos karjeros vadovė Alma Urbienė