Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

 

Mokykla  atrinkta dalyvauti projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“  kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose

Mūsų mokykla susipažinusi su šio  projekto tikslais ir uždaviniais parengė sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir saugios aplinkos kūrimo iniciatyvų aprašus, iniciatyvų planą ir motyvaciją, pateikė paraišką dėl dalyvavimo projekte ir buvo atrinkta dalyvauti įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose. Pavyzdžiui, plaukimas – 5 klasės arba rankinis – 6 klasės Pasvalyje; užsiėmimai sporto klube – 7-8 klasės arba boksas – 7-8 klasės. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras edukacines kūno kultūros ir fizinio aktyvumo programas planuoja įgyvendinti 2018-2019 m. m.

Į įvairias  programas  atrinkta 250 šalies mokyklų, kiekvienai sudarant galimybes pasirinkti 10 užsiėmimų, kuriuose norėtų dalyvauti.


Mokykla  atrinkta dalyvauti projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose