Standartizuoti testai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)  2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams Mokykla 2017 m. balandžio-gegužės mėn. atliko diagnostinius ir standartizuotus lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo, gamtos ir socialinių mokslų testus 2,4,6 ir 8 klasėse.
NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis. Testavimo tikslas – įvertinti mokinių pasiekimus, įsivertinti mokytojui savo darbo efektyvumą, gauti realų ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį, formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti, suteikti objektyvią informaciją tėvams apie vaikų pasiekimus, įsivertinti ir surinkti reikiamą informaciją mokyklos vadybai.
Testavimo rezultatai padės mokiniui suprasti, ką jis padarė gerai ir ką jis turi pagerinti. Visi mokiniai gavo mokinio profilį, kuriame yra kiekvienos tiriamosios ugdymo srities pasiekimai, mokyklai suformuoti – mokyklos profiliai.

Mokyklos administracija

 

Bandomasis elektroninis 2019 m. nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (el. NMPP2019). Mokyklos ataskaita. 8 klasė

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2, 4, 6 ir 8 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita 2018 spalio mėn.

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė)

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2, 4, 6 ir 8 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita,  priedas .

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (2 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė)

 

Diagnostinių testų taikymas mokyklose 2016 m. – mokyklos ataskaita (2 klasė)

2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m.

 

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė)

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė)