2017 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų 2017 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos  ]]>