Korupcijos prevencija

 

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio,
tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite adresu:

Vytauto 47, Biržai, LT  – 41148
neanonimiškai – skambinti:
telef.: 8 681 11 544
arba rašyti:
el. paštu birzai.ausra@gmail.com
arba direktores@birzuausra.lt

 

Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus

Pranešėjų apsauga

 

Pranešimo apie pažeidimą forma (doc)

1. Nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b146ff50ed8a11e89d4ad92e8434e309

2. Nuoroda Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af

3. Nuoroda Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos sukurta antikorupcinio švietimo e.mokymų  platforma https://emokymai.stt.lt/

4. Nuoroda  Metodinė priemonė ,,Antikorupcinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ 

 

Komisija:

Danutė Laumienė (komisijos pirmininkė, atsakinga už korupcijos prevencija)

Eglė Karaliūnienė

Rima Mitrochinienė


 

 

 1. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos korupcijos prevencijos 2024–2026 m. veiksmų planas
 2. Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti (atmintinė)
 3. Dovanų politika. Interesų konfliktai
 4. Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas
 5. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės
 6. Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje (skaidrės)
 7. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programa
 8. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2021-2023 metų korupcijos prevencinės programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita
 9. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje
 10. Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo
 11. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politika
 12. Kovos su korupcija programos ir jų vykdymas
 13. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos
 14. Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas ( įsigalioja nuo 2022 01-01).
 15. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje 2021-22m.
 16. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje 2019 m.
 17. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje 2018 m.
 18. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programa
 19. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2015 – 2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita
 20. Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos 2015 – 2017 metų korupcijos prevencinės programos įgyvendinimo planas
 21. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje 2017 m.