Aptarnaujantis personalas

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos aptarnaujantis personalas

Eil.Nr. Vardas pavardė Pareigos
1. Vitalija Rimeisienė Vyr. finansininkė
2. Regina Zibolienė Raštvedė
3. Monika Dambrauskienė Sekretorė – referentė, darbų saugos specialistė
4. Šarūnas Juozaitis Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
5. Eugenijus Kubilius IT inžinierius
6. Alma Viduolienė Bibliotekos vedėja, POT vadovė
7. Andžiuvienė Virginija Valytoja
8. Ažiukaitienė Irina Valytoja
9. Daugvietienė Alė Valytoja
10. Gerčienė Sigutė Valytoja
11. Karosienė Spuodra Valytoja
12. Kavaliūnas Rimantas Vairuotojas
13. Kavaliūnienė Danguolė Valytoja
14. Garjonis Vaidas Pagalbinis darbininkas
15. Kulbienė Julė Valytoja
16. Kutrienė Aldona Valytoja
17. Kregždienė Violeta Budėtoja
18. Šulcienė Kristina Budėtoja
19. Ploutina Danutė Valytoja
20. Variakojis Jonas Kiemsargis
21 Zdanauskas Vidmantas Atsakingas už elektros ūkį