Vykdomos programos

Programa Amžius, klasės Programos kodas

Pradinio ugdymo I-IV klasės (nuo 7 metų) 101001101

Individualizuota pradinio ugdymo I-IV klasės (nuo 7 metų) 107001102

Pagrindinio ugdymo V-X klasės 201001101

Individualizuota pagrindinio ugdymo V-X klasės 207001102

Neformaliojo švietimo I-IV, V-X klasės


 

Dėl prevencinių priemonių įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose

 

Programa „Antras žingsnis“

Mūsų mokyklos 1-4 klasių mokiniai dalyvauja socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programoje „Antras žingsnis“, kuri padeda mažinti vaikų agresyvų elgesį, moko tinkamai reikšti jausmus ir spręsti konfliktus, suprasti savo elgesio pasekmes. „Antras žingsnis“ – tyrimais paremta programa, skirta pradinių klasių vaikams. Programa – puikus įrankis mokytojams: dirbti įdomu tiek vaikams, tiek pedagogams, nes naudojamos įvairios veiklos formos (diskusijos, vaizdinė medžiaga, vaidmenų žaidimai).  Dalyvaudami programoje mokiniai:

  • išmoksta savireguliacijos – tai padeda tinkamai ir produktyviai dalyvauti klasės darbe;
  • išsiugdo empatiją – mokosi tvarkytis su savo stipriais jausmais ir spręsti konfliktus su kitais;
  • mokosi emocijų valdymo – stiprių emocijų atpažinimas ir mokėjimas nusiraminti padeda save sukontroliuoti, nesielgti agresyviai;
  • įgyja problemų sprendimo įgūdžių – tai padeda  tinkamai spręsti bendraamžių tarpasmeninius konfliktus bei mažina impulsyvų ir agresyvų elgesį.

Bendrąja prasme – socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios ir pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas padeda išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir pan.

Mokyklos administracija