Ką reikia žinoti?

 

Mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo komanda

1. Mokyklos direktorė S. Venckūnienė – komandos vadovė;
2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Slavinskienė;
3. direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Švykienė;
4. direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Laumienė;
5. metodikos tarybos pirmininkė E. Kulbienė;
6. užsienio kalbos (anglų) vyresnioji mokytoja V. Jasilionienė;
7. dorinio ugdymo (etikos) ir fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja R. Mitrochinienė.


 

 

Detali informacija apie atnaujintas bendrąsias programas ir jų įsigaliojimą

Bendrinti failai dėl UTA:

Praktiniai patarimai mokytojams dėl atnaujintų programų įgyvendinimo


Tėvams apie UTA

Mokytojų pasirengimas UTA reformos įgyvendinimui

Pasiruošimo diegti atnaujintą ugdymo turinį tyrimo ataskaita (NŠA, tyrime dalyvavo ir mokyklos komanda)

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui.
Naudingi patarimai, nuorodos K.Paulikė

UTA planas mokyklai

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2023/2024 m.

Skelbiami atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai  bei BP Įgyvendinimo rekomendacijos.

Iš viso Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atnaujina 31 mokomojo dalyko programų projektą.

 

 


1. UTA diegimo etapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Ugdymo turinio atnaujinimo kryptys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mokykla – veikianti bendruomenė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimo sėkmės prielaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Naujų, kompetencijomis grįstų programų turinio koncepcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys

 

 

 

 

 

 

 

 


UTA diegimo mokykloje planas

Pirminė situacijos analizė dėl ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo mokykloje (UTA)

Skelbiami atnaujinami mokymosi programų projektai

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

BUP atnaujinimo naujienos  – ir Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) „Facebook“ paskyroje

Tinklaraštis – Mokykla 2030