Įtraukusis ugdymas

 

Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo 2022–2024 m. planas

Baltoji knyga. Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atpažinimo ir ugdymo vadovas.

Universalus dizainas mokymuisi mūsų klasėje

Dėl organizuojamų viešųjų konsultacijų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (atnaujintų BP ir įtraukties stiprinimo dermė)

Rekomendacijos mokykloms dėl specialiųjų mokymo priemonių pasirinkimo

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose

Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis

Sėkmingas mokymasis – kai veikiame drauge (mokiniams, jų tėvams ir mokytojams)

Metodinė medžiaga

Mokymosi, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai.  Metodologinis vadovas

Apie mokymosi sutrikimus mokytojams ir tėvams. Naujos strategijos, metodologijos, informacinių technologijų indėlis

Kaip mokyklose įgyvendinamas įtraukusis ugdymas

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų planas

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos

Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais

Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas. 

VAIKAMS APIE NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJĄ – galite atsispausdinti, kalbėtis, susipažinti

Knygų sąrašas autizmo tematika –>

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai