Istorija

Mokyklos istorija 1928-1945 m. (pdf)

Biržų „Aušros“ pradinė mokykla 1928-1945m. (html)

Greitai bėga laikas ir jo dulkėse nugrimzta viskas: sėkmės ir nesėkmės, džiaugsmai ir liūdesys, darbai…
Tolsta dienos, metai, tolstame nuo vaikystės, jaunystės, brandos – tokių, kokius mena blunkančios fotografijos.
Žmogus tuo ir didingas, jog turi nuostabią savybę-atmintį, o ja remdamasis gali kurti ateitį.
Kokia Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos pradžia?
Kas tie žmonės, kurie kūrė ir šiuo metu kuria, puoselėja tradicijas, mokslo kryptis?
Jos pirmtake laikytina valsčiaus mokykla, kurią XIX a. buvo įsteigę grafai Tiškevičiai.
1863 m. ją pakeitė liaudies, vėliau – lietuviška pradinė mokykla.
1928 m. „Biržų kalendoriuje“ pirmą kartą minima „Aušros“ pradinė mokykla, kurios vedėju buvo mokytojas A. Latvėnas.
1939 m. rugsėjo 1 d. „Aušros“ pradžios mokyklos mokomasis darbas prasidėjo naujai pastatytame pastate, kur iki šių dienų dirba ir mokosi „Aušros“ vidurinės mokyklos bendruomenė. Skaudžiai mokyklos mokytojų kolektyvą palietė 1941 m. birželio įvykiai. Buvo areštuoti ir ištremti į Sibirą pradinės mokyklos vedėjas A. Šlikas, mokytojai A. Kuprienė, J. Mališauskas, E. Andrijauskienė ir kt.
1949-1950 m.m. mokykla reorganizuota į septynmetę.
Nuo 1951 m. rugsėjo 1d. – Biržų 2- oji vidurinė mokykla.
1957 m. pastatytas trečias mokyklos aukštas, įrengtos naujos klasės.
1973 m. pastatytas ir naujose patalpose pradėjo veikti mokyklos bendrabutis.
1978 m. duris atvėrė priestatas su sporto sale, valgykla ir dirbtuvėmis.
1987 m. suteiktas akademiko Povilo Brazdžiūno vardas.
1990 m. mokykla vėl tampa 2-ąja vidurine mokykla
1994 m. mokyklai grąžintas „Aušros“ vardas. Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos direktoriai:
1951-1974 m.m. – Jonas Zeltinis
1974 – 1978 m.m. – Vaclovas Sauliūnas
1978 -1990 m.m. -Jonas Kondrotas
1990 – 2014 m.m. – Leonas Zdanavičius
Nuo 2015 m. Saulė Venskūnienė
Mokykloje dirbo rašytojas Kostas Snarskis-Žvaigždulis, rašytojas Jonas Laucė, satyrikė Rita Vinciūnienė ir kt.
Buvę mokyklos mokiniai labai šiltai atsiliepia apie juos mokiusius mokytojus: matematikus- L. Nastopką, J. Dagienę, lietuvių k. – V. Natkienę, J. Laucę, I. Kirtiklienę, geografijos – F. Sužiedelienę, chemijos – A. Pipirienę, pradinių klasių – P. Pladienę ir kt.
Apie pusę amžiaus mokykloje dirbo I. Kirtiklienė, G. Kėželytė, A. Balbieris, A. Černiauskienė, M. Banys.
Iki 2013 m. mokykla į gyvenimą išleido 59 laidas abiturientų, Brandos atestatus gavo daugiau kaip 4000 mokinių. Kai kurie jų pasiekė gražių laimėjimų įvairiose gyvenimo ir veiklos srityse:
Kęstutis Nastopka (4 laida) – profesorius, habilituotas daktaras (literatūros tyrinėtojas, kritikas, vertėjas) Donatas Balčiauskas (8 laida) – Lietuvos reformacijos draugijos vicepirmininkas Aleksandras Zeltinis (15 laida) – Lietuvos Respublikos seimo narys, Biržų garbės pilietis, J. Zeltinio stipendijos fondo steigėjas Rimas Jakubėnas (18 laida) – Gamtos mokslų daktaras, lazerių specialistas Laima Mališauskaitė (21 laida) – Panevėžio dramos teatro aktorė Birutė Valionytė (21 laida) – Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarė Linas Balčiauskas (21 laida) – Lietuvos biologas teriologas, ekologas, vertėjas, biomedicinos mokslų daktaras. Albertas Bitinas (22 laida) – Geologijos mokslų daktaras Valentinas Mikelėnas (23 laida) – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos Mokslų Akademijos narys ekspertas Arūnas Baublys (25 laida) – KU Evangeliškosios teologijos centro direktorius, humanitarinių mokslų daktaras,Vokietijos garbės konsulas Klaipėdoje Ritas Vaiginas (25 laida) – Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas Raimundas Spruntulis (25 laida) – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos departamento direktorius Vidmantas Jažauskas (26 laida) – dailininkas Remigijus Misiūnas (28 laida) – profesorius, socialinių mokslų daktaras Aidas Kirtiklis (30 laida) – gydytojas oftolmologas Viktoras Dagilis (31 laida) – Nuolatinės atstovybės prie JT maisto ir žemės ūkio organizacijos ministras patarėjas Dalius Jatužis (32 laida) – medicinos mokslų daktaras neurologas, profesorius Žygintas Bučys (33 laida) – Lietuvos Nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas Modestas Naudžius (36 laida) – žurnalistas, LTV prodiuseris Vaidotas Guogis (37 laida) – architektas Giedrius Balbieris (39 laida) – informacinių technologijų daktaras Mindaugas Balčiūnas (40 laida) – Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) generalinis sekretorius Dalius Kaziūnas (41 laida) – AB banko „Finasta“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius, IPAS „Invalda Asset Management Latvia“ stebėtojų tarybos pirmininkas Mantas Kvedaravičius (41 laida) – dokumentinio filmo „Barzah“ kūrėjas, antropologijos mokslų daktaras Austra Skujytė (44 laida) – Atėnų olimpiados sidabro medalio laimėtoja Venantas Griciūnas (45 laida) – Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos sekretorius Belgijoje Tomas Vaičekonis (52 laida) – Pasaulio jaunimo dziudo pirmenybių bronzos medalio laimėtojas.
2012-2013 m.m. „Aušros“ vidurinėje mokykloje mokosi 944 mokiniai, o jų ugdymu rūpinasi 76 mokytojai iš jų net 24 buvę „Aušros“ vidurinės mokyklos auklėtiniai. Mokyklos vardą garsina jaunieji šokėjai (vadovė A. Vaitiekūnienė),
2013 m. respublikinio šokių konkurso „Pora už poros” nugalėtojai.
Puikūs mokyklos auklėtinių pasiekimai rajoninėse ir respublikinėse moksleivių olimpiadose.