Nuotolinis mokymas(is)

 

Skaitmeninių technologijų administratoriai (IKT koordinatoriai):

Eglė Kulbienė, el.paštas ekulbiene@gmail.com, tel. 8 656 64544 Skambinkite