2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos švietimo įstatymų straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas, kuris numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Nors įtraukiajam ugdymui ruošiamasi jau ne vienerius metus, visgi žinių, supratimo ir praktikos dar pritrūksta. Todėl birželio 18 dieną „Aušros“ administracija, mokytojai ir mokyklos specialieji pedagogai susirinko į praktikumą „Universalaus dizaino principų taikymas siekiant optimalios vaiko pažangos“.

Susitikimo tikslas buvo pabandyti praktiškai pritaikyti Universalaus dizaino mokymuisi metodus kuriant pamokų planus, todėl buvo pasirinkta darbo forma – praktikumas. Visi praktikumo dalyviai turėjo namų darbus – perskaityti leidinį „Universalaus dizaino mokymuisi gairės“ ir susipažinti su pavaduotojos D. Laumienės paruoštais sudominimo, turinio pateikimo ir rezultatų pateikimo metodų rinkiniais iš knygos „Universalaus dizaino mokymuisi taikymas praktikoje. 100 mokymo metodų visiems mokiniams“.

Praktikumo pradžioje pavad. V.Švykienė, logopedė G.Skiauterienė, spec. pedagogė L.Undzėnė trumpai apibendrino, su kokiais mokymosi barjerais susiduria mokiniai ir kaip jiems padėti, direktorė S.Venckūnienė pristatė mokykloje vykdomus, vyksiančius projektus įtraukties tema, o pavaduotoja D.Laumienė trumpai priminė sudominimo, turinio pateikimo ir rezultatų pateikimo metodus iš knygos „UDM taikymas praktikoje. 100 mokymo metodų visiems mokiniams“.

Po teorinės dalies logopedė G.Skiauterienė davė mokytojams išsitraukti paruoštą (sukurtą) SUP mokinio aprašymą ir grupėmis pagal mokomuosius dalykus suskirstyti mokytojai gavo užduotį sukurti pamokos planą klasei, kurioje mokosi aprašytas mokinys. Mokytojams užduotis buvo sukurti pamokos planą panaudojant kuo įvairesnius įtraukius metodus, iš SUP mokinio aprašo identifikuoti jo silpnybes ar jo stiprybes, barjerus ir padėti jam patirti sėkmę pamokoje. Po valandos susirinkusios grupės pristatė savo pamokų planus, dalinosi įžvalgomis ir pamąstymais, išklausė logopedės G.Skiauterienės komentarų ir patarimų ateičiai.

Veiksmingas įtraukiojo ugdymo organizavimas prasideda nuo mokyklos ir jos visų bendruomenės narių pasirengimo lanksčiai atliepti kiekvieno mokinio poreikius, todėl labai svarbu nenustoti mokytis ne tik mokymo(si) metodų, tačiau ir empatijos bei supratingumo.