Mokiniams

 Mokiniams  atmintinė ,,Kaip tu gali padėti sau”

 


 

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos ugdymo (si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 

 


 

 

Pasiruošimas nuotoliniam mokymui(si) ir sėkmingas dalyvavimas mokymo(si) veiklose