Tėvų mokykla

t_klase_spalvotasmazas
Projektas ,,Tėvų mokykla“

Projektas  skirtas mokyklos mokinių tėvams tobulinti jų tarpasmenines, tarpkultūrines, socialines ir pilietines kompetencijas, analizuojamos galimybės aktyviai įsijungti į mokyklos formalias ir neformalias veiklas. Projekto dalyviai įgys teorinių žinių apie vaikų psichologiją, jų sveikatos ugdymą, tinkamą bendravimą su vaikais. Mokysis spręsti įvairias (pedagogines, psichologines) situacijas, skleis patirtį ir teiks pagalbą per įvairias įkurto Tėvų klubo veiklas.

Projekto veiklų aktualumas: Geros mokyklos koncepcijoje akcentuojama asmenybės ūgtis: asmenybės branda, pasiekimai, pažanga. Mokyklos 2016-2020 metų strategijoje iškeltas tikslas: bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais plėtra. Atlikus tėvų nuomonės tyrimą, paaiškėjo, kad 92 proc. tėvų pageidautų įvairių mokymų ir paskaitų psichologinėmis, pedagoginėmis temomis, nes jiems trūksta pedagoginių ir psichologinių žinių bendraujant su vaikais, pažįstant vaiko raidos ypatumus. Tėvų dėmesingas įsitraukimas į vaikų ugdymą kuria saugius tarpusavio santykius. Gerėja elgesys, mažėja elgesio problemų mokykloje. Dalis tėvų (kurių išsilavinimas yra žemesnis) negeba padėti vaikams kritinėse situacijose, jiems trūksta pasitikėjimo savimi bendraujant su pedagogais. Tėvai sunkiai įsitraukia į mokykloje organizuojamas veiklas. Aukštąjį išsilavinimą turi apie 25 proc. mokyklos mokinių tėvų. Tikėtina, kad baigę mokymus ir pagilinę mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, programos dalyviai suburs Tėvų klubą, kuris telks savitarpio pagalbos grupes, organizuos tėvų diskusijas, padės mokyklai  įtraukti daugiau tėvų į formalias ir neformalias mokyklos veiklas.

Dalyviai:  mokyklos 1-9 klasių mokinių tėvai

Tikslas: Patobulinti  tėvų  mokymosi visą gyvenimą kompetencijas siekiant sėkmingos vaikų socializacijos.

Uždaviniai:

  1. Suteikti tėvams žinių ir praktinių įgūdžių, formuojančių sėkmingą vaiko socializaciją.
  2. Analizuoti lyderystės ir savanorystės įtaką sėkmingai partnerystei.
  3. Parengti seminarų ir mokymų dalomąją medžiagą.
  4. Skleisti programos medžiagą ir patirtį mokyklos tinklalapyje.

Projekto veiklų turinys ir metodai


Paskaita tėvams „Kaip bendrauti su vaiku apie kibernetines priklausomybes“

Kovo 14 d. Biržų r. visuomenės sveikatos biuro iniciatyva mokykloje apsilankė Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas, Nacionalinės tabako, alkoholio kontrolės koalicijos narys Artūras Šiukšta. Jis mokinių tėvams, pedagogams skaitė paskaitą „Kaip bendrauti su vaiku apie kibernetines priklausomybes“.
Lektorius akcentavo, kad pastaraisiais metais sparčiai plinta nauja priklausomybės forma – kibernetinės priklausomybės. Tūkstančiai jaunų žmonių gyvena kibernetinį gyvenimą. Tai liguistas potraukis internetiniam bendravimui, neatsiejama gyvenimo dalimi tapęs išmanusis telefonas, laisvalaikį pasiglemžianti išmanioji televizija. Žmonės įpranta gyventi apsuptyje elektroninių įrenginių, kurie tampa tarsi „nematomi ir kenksmingi virusai“. Kalbant apie jauno žmogaus intelekto žalojimą A. Šiukšta teigė, „kai žmogus skaito knygas, sąmonė interpretuoja, kuria vaizdinius – taip lavinamas žmogaus intelektas. Žiūrint tik konkretų vaizdą kompiuteryje, telefone, televizoriuje – vaizdinių interpretuoti jau nebereikia. Smegenys tiesiog tinginiauja, pamažu save naikindamos. Galų gale jauni žmonės pastebi, kad realiame gyvenime nėra nieko, kas juos džiugintų ar domintų. Tai ir yra atsakymas į klausimą, kodėl mokiniams pamokos tampa nepatrauklios, sunku nusėdėti. Nes pamokos metu vaizdas mažai kinta, niekas aplink nesproginėja, nešaudo, nedega, nešokinėja, todėl jaunuoliams darosi neįdomu“.
A. Šiukšta priminė kokie formuojasi sutrikimai, kai vaikas prie kompiuterio ar telefono praleidžia daug laiko: pirmiausia sutrinka rega, atsiranda psichologinė įtampa, depresija, fobijos, nebesivysto intelektas ir kita. „Psichologai sako, kad vaiko psichika nespėja „suvirškinti“ tų smurtinių vaizdų, nespėja atmesti, kas yra negatyvu, ir viskas eina į vaiko pasąmonę. Tuomet vaikas tampa nejautrus skausmui, mirčiai, praradimams. Tampa kaip zombis…“ – svarstė A. Šiukšta.
Jis dar kartą priminė apie socialinį palaikymą, kai vaikas jo negauna šeimoje, tai ieško internete, nes daugelis vaikų šiandien yra vieniši. Tuomet pradeda formuotis socialinės fobijos ir t.t. Pasak A. Šiukštos, jeigu vaikas nuo mažens neišmoks kokybiškai bendrauti, jis vėliau gyvenime to nebeišmoks.
Susirinkusiems tėveliams ir mokytojams lektorius akcentavo, jog būtina gelbėtis nuo kibernetinių pasekmių, padėti vaikams susirasti alternatyvių veiklų, užsiėmimų, sportuoti, aktyviai dalyvauti užklasinėje veikloje. Tai yra stengtis pakeisti blogą kibernetinę priklausomybę į realią veiklą.
Baigdamas paskaitą A. Šiukšta vylėsi, kad vaikai netaps matricomis, o ieškos alternatyvos, sieks svajonių. O mes, suaugusieji, jiems padėsime, pasaulį keisdami nuo savęs.

 

Pagal VGK pateiktą informaciją parengė
socialinė pedagogė A. Kregždienė


Psichologo užsiėmimas tėveliams

2018 m. lapkričio 14 d. atvirų durų dienos mokykloje metu mokinių tėvelius pakvietėme į susitikimą su psichologu. Psichologas Tomas Butvilas vedė užsiėmimą tėvams apie vaikų psichologinių problemų sprendimą. Tėveliai turėjo galimybę užduoti psichologui įvairių jiems aktualių klausimų, kurių kyla auklėjant vaikus. Psichologas T. Butvilas tėveliams pateikė praktinių patarimų, pateikė gyvenimiškų situacijų pavyzdžių. Džiugu, kad užsiėmime dalyvavo net 50 tėvelių.

Šis psichologo susitikimas su tėvais – Biržų Švietimo pagalbos tarnybos psichologinės pagalbos teikimo mokyklose projekto „Saugios aplinkos kūrimas mokykloje II“ dalis.

Socialinė pedagogė Asta Kregždienė


Paskaita tėvams „Kaip kalbėti, kad vaikas klausytų?“

 

Mokykloje vykdomo projekto „Tėvų mokykla“ veiklos tęsiamos ir šiais metais.

Kovo 1 d. mokykloje vyko paskaita tėvams „Kaip kalbėti, kad vaikas klausytų?“. Joje dalyvavo pradinių klasių mokinių tėveliai. …skaityti daugiau


Paskaita tėvams „Kaip suprasti savo paauglį?“

Kovo 1 d. mokykloje vyko paskaita pradinių klasių mokinių tėveliams, o kovo 27 d. projekto „Tėvų mokykla“ koordinatorės J. Drevinskienė ir A. Kregždienė į paskaitą kvietė paauglių tėvelius. … skaityti daugiau

 

 

 


]]>