Įsivertinimo grupė

 

 

Mokyklos veiklos Įsivertinimo grupė:

1. Danutė Laumienė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui– grupės kuratorė

2. Ligita Štrėmienė, užsienio kalbos (anglų) mokytoja – grupės vadovė

3. Vaida Jasilionienė, užsienio kalbos (anglų) mokytoja – narė

4. Eglė Karaliūnienė, pradinių klasių mokytoja – narė

5. Skirmantė Galvelytė, biologijos, chemijos mokytoja – narė