Metodikos taryba

 

 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2023-2024 m. m. Metodikos tarybos sudėtis:

 

1. Saulė Venckūnienė – mokyklos direktorė;

2. Danutė Laumienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

3. Vaidutė Slavinskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

4. Vaida Švykienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruojanti Metodikos tarybos veiklą;

5. Inga Šafranauskienė – tarybos pirmininkė;

6. Genovaitė Armonavičienė – tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodikos grupės pirmininkė;

7. Ligita Štrėmienė – kalbų mokytojų metodikos grupės pirmininkė;

8. Laima Kėželienė – dorinio, meninio, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodikos grupės pirmininkė;

9. Miglutė Budriūnienė – pradinių klasių mokytojų metodikos grupės pirmininkė;

10. Skirmantė Galvelytė– klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų grupės pirmininkė;

11. Alma Urbienė – mokyklos POT vadovė, bibliotekos vedėja.