NŠA informacija

 

 

Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.

NŠA svetainėje www.nsa.smm.lt Jūs rasite:

 svarbiausias švietimo naujienas,
 renginius ir mokymus, skirtus pedagogams, mokyklų administracijoms, mokiniams, švietimo bendruomenei,
 informaciją apie agentūros vykdomus projektus, jų veiklas ir rezultatus,
 informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimą, mokymo priemones, mokinių pasiekimų patikrinimus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą, švietimo būklės tyrimus ir analizes,
 nuorodas į registrus ir duomenis iš informacinių sistemų,
 daug kitos aktualios informacijos.

Prenumeruoti NŠA interneto svetainės naujienas galima čia: https://www.nsa.smm.lt/prenumerata/

Nacionalinės švietimo agentūros naujienas taip pat galite sekti socialiniuose tinkluose ir kituose kanaluose:

 Facebook: https://www.facebook.com/nsa.smm
 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsi7QS2kbm9_Rw9Axc-eQFw
 LinkedIn: https://lt.linkedin.com/company/nacionalinė-švietimo-agentūra
 Švietimo portale: https://www.emokykla.lt/
 Švietimo naujienose: https://www.svietimonaujienos.lt/
 Mokytojo TV: https://mokytojotv.emokykla.lt/