STEAM

 

STEAM yra integruotas mokymas(is). Tai paprastas būdas padedantis mokiniams pamokose įgyjamas žinias iš karto pritaikyti praktiškai.

Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:
– gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, aplinkotyra, geologija);
– inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
– technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
– matematiką (matematika, statistika).

STEAM mokykla
– įgyvendina platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą;
– ugdymo procese naudoja aktyvaus ugdymo metodus;
– ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas;
– bendradarbiauja su verslu ar kitais būdais skatina mokinius pasirinkti su šiais dalykais susijusias profesijas;
– mokytojai nuolat tobulina kompetencijas.