Mokytojams

 


 

 

Rekomendacijos mokytojams, kaip bendrauti su mokiniais apie koronavirusą (covid-19)

 

 


 

 

Rekomendacijos mokytojams dėl nuotolinių mokymų

 

 


 

 

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (pakeitimas)

1 priedas