Mokyklos 8 c klasės mokiniai dalyvavo Tarptautiniame pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrime IEA ICCS 2022

Tarptautinio tyrimo tikslas – nustatyti, kaip aštuntų klasių jaunuoliai yra rengiami tapti piliečiais, ir įvertinti, kokią įtaką mokinių pasiekimams ir pilietinėms nuostatoms turi švietimo sistemos bei mokyklos ypatybės įvairiose šalyse. Tyrime dalyvavo daugiau nei 25 šalys. Mokiniai pildė testą, Mokinio klausimyną ir Europos modulio klausimyną.

Tyrimą organizavo Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdė Nacionalinė švietimo agentūra.

Mokyklos administracijos informacija