Birželio 9 diena mūsų mokykloje buvo skirta praktiniams-tiriamiesiems darbams. Džiugu, kad į šią, jau tradicija tapusią, praktinę veiklą įsitraukė 94 procentai 5-9 kl. mokinių.

Savo tyrimams mokiniai rinkosi temas iš įvairių dalykinių sričių – tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų, menų, kalbų ir fizinio ugdymo. Penkiose sekcijose buvo pristatyti 95 tiriamieji darbai. Mokiniai, vadovaujami kalbininkų, tyrinėjo aktualias gimtosios kalbos problemas, gilinosi į anglų kalbos žodžių skirtumus, stereotipus, nagrinėjo karališkosios šeimos genealoginį medį, ieškojo panašumų ir skirtumų rusų ir lietuvių pasakose bei patarlėse.

Mąstyti ir gilintis į visuomenei svarbias problemas skatino istorijos, matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų mokytojai. Inžinerinius, meninius bei sveikos gyvensenos gebėjimus ugdė technologijų, dailės, fizinio ugdymo mokytojai, priimti „Dėžutės iššūkį“ kvietė Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centro metodininkė.

Mokiniai, dalyvaudami patyriminio ugdymo dienos veiklose, ne tik įgijo naujų dalykinių žinių, tobulino savo asmenines ir bendrąsias kompetencijas, bet ir prisilietė prie įvairių profesijų: mokslininko, ekologo, inžinieriaus, konstruktoriaus, dailininko, informacinių technologijų specialisto, virtuvės šefo.

Ši diena – tai galimybė mokiniams ir mokytojams pasitelkti kūrybiškas idėjas ir meistriškumą, pakilti iš kasdieninių pamokų į idėjomis mirgantį patyriminį pasaulį. Taip kuriama atvira naujoms idėjoms ir patirtims mokykla.

Mokyklos STEAM grupė