Rugilė Rožėnaitė (5b kl.) ir Justas Juška (7b kl.) dalyvavo Alytaus Piliakalnio progimnazijos organizuotame respublikiniame nuotoliniame 5-8 klasių mokinių integruotame anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkurse „Viljamo Šekspyro kūrybos išraiška dailėje“ ( „The expression of the work of William Shakespeare in art”).

Konkurso dalyviai turėjo piešiniu, atitinkančiu nurodytus kriterijus, iliustruoti vieno svarbiausių anglų rašytojo, poeto ir dramaturgo V. Šekspyro kūrinių citatą, kurią rinkosi iš pateikto sąrašo. Konkurso vertinimo komisijai buvo pateikiamos kūrybinių darbų nuotraukos.

Dėkojame mūsų mokyklos mokiniams Rugilei ir Justui už parodytą susidomėjimą ir norą dalyvauti šiame konkurse. Džiaugiamės jų kūrybiškumu ir originaliais piešiniais. Mokinius dalyvauti konkurse paragino anglų kalbos mokytoja Ligita Štrėmienė, o meninės raiškos klausimais konsultavo dailės mokytoja Rima Zemlickienė.

Visų konkurso dalyvių piešiniai sugulė į elektroninę knygą, kurią galite pavartyti adresu :

https://read.bookcreator.com/l3a5tZGIR1e7DV89DHlHUt_cSLpTc6jbM5hWw8QW7V4/pRWfNDkDTX2U_zULZC3vYA?fbclid=IwAR0Dj6CsqyKkM2IriajzQFwPlOQnhDDSoGuyP38bkXvSqGhAItbUOnASZkc

 

Kalbų metodikos grupės informacija