,,Aušros“ pagrindinė mokykla sėkmingai dalyvavo pasirengimo diegiant atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime. Atnaujintų programų diegimo veiklos tyrimas organizuotas vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001) 2.3. veiklos ,,Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena“ programą. Mokyklų veiklos tyrimo tikslas – išanalizuoti kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose ir sukaupti informaciją tolesniam atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo tobulinimui, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų kompetencijoms stiprinti bei suplanuoti kitas būtinas veiklas.

Tyrimo vykdymo mokyklos komanda