Po trumpos pertraukos „Aušros“ pagrindinės mokyklos kalbų metodikos grupė vėl organizavo anglų kalbos dalyko metodinę dieną. Šių metų balandžio 13 dieną diskutuoti, pasidalinti gerąja patirtimi metodinėje dienoje „Įtraukiamasis mokymas anglų kalbos pamokose“ buvo pakviesti rajono anglų kalbos mokytojai. Renginys, susilaukęs nemažo visų rajono anglų kalbos mokytojų dėmesio, vyko nuotoliniu būdu.

Pirmoje metodinės dienos dalyje mokymus vedė anglų kalbos mokytoja ekspertė, Oxford University Press lektorė Miglė Ogorodnikovienė. Pranešėja kalbėjo apie integruoto mokymo galimybių plėtojimą anglų kalbos pamokose, supažindino metodinės dienos dalyvius su įvairiais klausymo, skaitymo, rašymo bei kalbėjimo įgūdžių lavinimo metodais ir pristatė Oxford University Press leidyklos siūlomas naujoves. Lektorė akcentavo, jog svarbi kokybiško užsienio kalbos mokymosi sąlyga yra kalbos mokymosi metodai. Šiandien mokykloje stengiamasi moksleiviams sudaryti kūrybiškumą skatinančią aplinką, todėl svarbią vietą užima tinkamo mokymosi proceso organizavimas: veikla grupėse, porose, kai mokytojas tampa veiklos partneriu, draugu ir patarėju, o informacinės technologijos yra vienas iš mokymosi proceso organizavimo principų.

Antroje metodinės dienos dalyje „Aušros“ mokyklos anglų kalbos mokytojos dalinosi gerąja patirtimi iš savo darbo praktikos. Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytoja metodininkė Regina Kubilienė „Mąstymo žemėlapių panaudojimas anglų kalbos pamokose pradinėse klasėse“ pristatymo metu pasidalino mintimis, kaip naudoja mąstymo žemėlapius  mokinių kalbėjimo įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Anglų kalbos mokytoja Monika Milžinienė pasidalino savo patirtimi apie integruotas anglų kalbos ir kitų dalykų pamokas 6-oms klasėms. Pranešėja  pristatė, kokius metodus taikė integruotose anglų kalbos ir dailės bei anglų kalbos ir geografijos pamokose, taip pat  papasakojo apie pamokų tikslus ir uždavinius, apibūdino pamokų eigą, įvardijo sėkmes ir kai kuriuos tobulintinus dalykus. Anglų kalbos mokytoja Vaida Jasilionienė kalbėjo apie savo vestą integruotą anglų kalbos ir informatikos pamoka tema „Superstitions”. Jos metu mokiniai ugdė skaitmeninę, kūrybiškumo, kritinio mąstymo kompetencijas. Naudodamiesi internetiniais šaltiniais, mokiniai ieškojo įvairių šalių prietarų, jų reikšmių, atsakymus pateikė Canva platformoje, vertino vieni kitų darbus kurdami „Excel“ lenteles. Taip pat mokytoja V. Jasilionienė pasidalino įžvalgomis apie  straipsnį iš tarptautinės konferencijos ALTA leidinio apie apverstos klasės metodo taikymą anglų kalbos pamokose, skaitmeninių įrankių įvairovę.

Mokytojai, dalyvavę metodinėje dienoje, gilino  dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetencijas, įgijo ne tik teorinių žinių ir supratimo, bet  ir praktinių  gebėjimų taikyti klausymo, skaitymo, rašymo įgūdžių lavinimo metodus, pritaikydami juos skirtingiems mokinių gebėjimams, poreikiams ir patyrimui. Mokytojai taip pat ugdėsi gebėjimą  kūrybiškai reaguoti į mokymo ir mokymosi sampratas šiandieninėje mokykloje, siekdami sėkmingai ugdyti mokinių kalbines kompetencijas,

 

Kalbų metodikos grupės informacija