Spalio 4-ąją visame pasaulyje švenčiama Pasaulinė gyvūnijos ir gyvūnų globėjo švento Pranciškaus Asyžiečio diena. Šios dienos minėjimo proga mūsų mokyklos pradinių klasių mokinukai 4-11 dienomis vykdė projektą „Pasaulinė gyvūnijos diena“. Projekto tikslas – suteikti žinių, kaip saugoti, rū­pin­tis naminiais ir laukiniais gyvūnais. Ne­nu­si­suk­ti nuo skriaudžia­mų gy­vū­nų, o jiems padėti.

Pasaulio pažinimo pamokose pradinių klasių mokytojos kartu su mokiniais aptarė Pasaulinės gyvūnijos dienos svarbą. Žiūrėjo mokomuosius filmukus apie gyvūniją, jos išsaugojimą, filmukus aptarė, apie juos diskutavo. Naudodamiesi Quiz programa, atsakydami į viktorinų klausimus, pasitikrino savo žinias apie gyvūnus.

Dailės ir technologijų pamokose pirmokai piešė piešinį „Mylimiausias augintinis“, antrokai kūrė koliažą „Gražiausias gyvūnas“, trečiokai kūrė gyvūno mandalą, ketvirtokai atliko kūrybinę užduotį – rašė laišką gyvūnui.

Projekto metu mokiniai daugiau sužinojo apie pasaulyje paplitusias gyvūnų rūšis. Dauguma mokinių gebėjo naudotis informaciniais šaltiniais, susipažino su raudonąja knyga, pasitikrino turimas žinias. Įgytas žinias puikiai pritaikė kūrybiniuose darbuose.

Vykdydami šį projektą vaikai ugdėsi kūrybiškumo, bendravimo, pažinimo kompetencijas.

 

 

Pradinių klasių mokytojos M. Budriūnienė, V. Kruopienė, D. Petrulienė