Nuo 2016 metų kasmet vasario 16 – kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos, kurių metu parodyti pagarbą, meilę gimtajai kalbai galime kiekvienas.
„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę“. Šiuos žodžius daugiau nei prieš keturis šimtus metų parašė lietuvių raštijos kūrėjas, humanistinių idėjų reiškėjas, didžiausias kovotojas dėl gimtosios kalbos teisių M. Daukša. Mūsų mokyklos šeštokai, lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje perskaitę M. Daukšos „Prakalbos į malonųjį skaitytoją“ ištrauką, suprato, kad tai himnas mūsų gimtajai kalbai, kad autorius išsako susirūpinimą kalbos likimu, aukština ją.
Lietuviškai kalbame kasdien ir retas susimąstome, kiek iš viso lietuviškų žodžių vartojame ar žinome, kiek gerų, o gal piktų žodžių per dieną pasakome. Tad sekdami M. Daukšos mintimi, kad visais laikais žmonės rūpinosi savo gimtąja kalba, siekė ją „išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti“ siūlome dalyvauti Lietuvių kalbos dienoms skirtoje mūsų mokyklos akcijoje – gražiausio, skambiausio lietuviško žodžio rinkimuose. Be jūsų, „Aušros“ mokyklos mokiniai, mokytojai, rinkimai neįvyks. Tad kviečiame visus „Aušros“ pagrindinės mokyklos bendruomenės narius siūlyti, jūsų manymu, gražiausią (skambiausią, prasmingiausią) lietuvišką žodį.

Pasiūlymus siųskite Eduka žinute lietuvių kalbos mokytojai A. Stakionienei iki kovo 11 dienos.

Lietuvių kalbos, meninio ir dorinio ugdymo metodikos grupės vardu A. Stakionienė